Author Archives: Magdalena Komarnicka

Titanic – wciąż poznajemy więcej faktów

Mija właśnie 100 lat od czasu, kiedy zatonął słynny Titanic – statek, który miał być w swoim założeniu niezatapialny, jednak

Czy Barabasz był powstańcem żydowskim

Jeden z historyków polskich opublikował ostatnio pracę, według której Barabasz, którego żydzi zażądali uwolnienia, skazując tym samym na śmierć Jezusa,,

Więcej szkół dwujęzycznych na Opolszczyźnie

Na ostatnio zorganizowanym spotkaniu z wojewodą opolskim i przedstawicielami kuratorium i ministerstwa edukacji, Mniejszość Niemiecka na Opolszczyźnie zwróciła się z

Historia tabloidów w Polsce

Pierwsze materiały zamieszczane w tabloidach były tragiczne w swoim wykonaniu, ale także tematyce. Dziennikarze łapali się absolutnie wszystkiego, co mogło

Znaczenie elektronicznych gazet

Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno przez Uniwersytet Stanforda, obecnie użytkownicy Internetu spędzają w sieci średnio 3,5 godziny dziennie i

Budowanie pozycji w Internecie

Odniesienie sukcesu w Internecie jest dzisiaj stosunkowo proste, ponieważ niemal wszystkie społeczeństwa nauczyły się dzisiaj z zaufaniem korzystać z najróżniejszych

Stany emocjonalne

Sama umiejętność odczytywania komunikatów na temat stanów emocjonalnych innych osób pojawia się bardzo wcześnie. Dziecko zanim nauczy się rozumieć mowę,

Źródła trudności

Trudności w kontaktach z innymi wynikają nie z faktu pojawienia się takich czy innych uczuć, lecz z braku umiejętności wyrażania

Komunikacja emocjonalna

Do nieskutecznych metod komunikowania się należy również pośrednia komunikacja emocjonalna, czyli: pozorne zadawanie pytań, na które nie tylko nie oczekuje

Formy te związane są z wyrażaniem emocji w sposób „okrężny”, bez mówienia wprost o tym, co dzieje się we wnętrzu

Świat nie jest jedną przestrzenią społeczną

Podejmując próbę porozumiewania się z innym człowiekiem, należy pamiętać, że świat nie jest jedną przestrzenią społeczną, w ramach której wszystkie

Barwy komunikacji

Zmiany przestrzenne nadają barwy komunikacji, akcentują ją, a czasem są ważniejsze od słowa. Na przykład przesunięcie odległości między ludźmi, kiedy

Atrakcyjność postaw interpersonalnych uwarunkowana jest poprzez : przestrzeń intymną, pogwałcenie indywidualnego terytorium poprzez dźwięki, zapachy, przedmioty, dystans fizyczny, który regulowany

Etapy Morrisa

Etapy Morrisa: Oko – oko: nawiązanie kontaktu wzrokowego. Głos – głos: Rozmowa, nawiązanie kontaktu słuchowego. Ręka – ręka: nawiązanie kontaktu