Kategoria: Polityka na świecie

Czy trend wydłużania się życia ludzi się utrzyma

Z biegiem czasu wydłuża się długość życia, jednak być może niedługo ten trend może wyhamować i się odwrócić. Postępująca nadwaga

Tworzenie nowego ugrupowania

Rywalizacja pomiędzy partiami politycznymi potrafi być bardzo brutalna, ponieważ władza jest głównym i nadrzędnym celem przyświecającym absolutnie każdemu ugrupowaniu pragnącemu

Negatywne skutki urbanizacji w społeczeństwie

Społeczeństwo choć pod wieloma aspektami korzysta z urbanizacji to jednak czerpie również jego negatywne plony. Nie wszystko ma swoje dobre

Politycy nie ułatwiają asymilacji mniejszościom narodowym

Nie tak dawno można było usłyszeć o prezydencie pewnego miasta, który wyrzucił ze swojego terenu pena grupę narodowościową wypowiadając im