Kategoria: Psychologia społeczna

Biuro matrymonialne dla samotnych- nie ma się czego wstydzić

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo się zgubić. Można oddać się jednej rzeczy i zapomnieć o innych. Gdy przychodzi chwila refleksji

Stany emocjonalne

Sama umiejętność odczytywania komunikatów na temat stanów emocjonalnych innych osób pojawia się bardzo wcześnie. Dziecko zanim nauczy się rozumieć mowę,

Źródła trudności

Trudności w kontaktach z innymi wynikają nie z faktu pojawienia się takich czy innych uczuć, lecz z braku umiejętności wyrażania

Komunikacja emocjonalna

Do nieskutecznych metod komunikowania się należy również pośrednia komunikacja emocjonalna, czyli: pozorne zadawanie pytań, na które nie tylko nie oczekuje

Formy te związane są z wyrażaniem emocji w sposób „okrężny”, bez mówienia wprost o tym, co dzieje się we wnętrzu

Świat nie jest jedną przestrzenią społeczną

Podejmując próbę porozumiewania się z innym człowiekiem, należy pamiętać, że świat nie jest jedną przestrzenią społeczną, w ramach której wszystkie

Barwy komunikacji

Zmiany przestrzenne nadają barwy komunikacji, akcentują ją, a czasem są ważniejsze od słowa. Na przykład przesunięcie odległości między ludźmi, kiedy

Atrakcyjność postaw interpersonalnych uwarunkowana jest poprzez : przestrzeń intymną, pogwałcenie indywidualnego terytorium poprzez dźwięki, zapachy, przedmioty, dystans fizyczny, który regulowany

Etapy Morrisa

Etapy Morrisa: Oko – oko: nawiązanie kontaktu wzrokowego. Głos – głos: Rozmowa, nawiązanie kontaktu słuchowego. Ręka – ręka: nawiązanie kontaktu

Zezwolenie drugiej osoby

Przejście do kolejnych etapów wymaga zezwolenia drugiej osoby. Przeskakiwanie etapów jest właściwie zakazane, przejście z etapu ręka – ręka do

Mowa ciała

Duże znaczenie w komunikacji ma tak zwana mowa ciała, a ściślej komunikacja pozawerbalna, czyli wyraz twarzy, ruchy ciała, gesty oraz

Ekspresja niewerbalna

Ekspresja niewerbalna polega na porozumiewaniu się bez użycia słów, chociaż paradoksalnie towarzyszy najczęściej przekazowi słownemu. Mówi się o czterech głównych

Zaufanie mimice

Ludzie więc najbardziej ufają mimice twarzy, a najmniej słowom. Może to wynikać stąd, że kanał werbalny jest najbardziej kontrolowany i

Reguły interpersonalne

Reguły interpersonalne to: Zasada grzeczności – wymaga taktu, a więc mówienia partnerze w sposób pozytywny, podejmowania tematów ważnych dla rozmówcy,