This is default featured slide 1 title

Czy Polskę stać na redukcję emisji gazów cieplarnianych

W czasie niedawnych rokowań na temat obniżenia emisji gazów cieplarnianych, czyli CO2 przez miedzy innymi kraje europejskie, Polska w pierwszym

Rozwój społeczeństwa sieciowego

W roku 2002 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej odbywały się w Korei i Japonii, jednak w kwestii oprawy medialnej i

Politycy nie ułatwiają asymilacji mniejszościom narodowym

Nie tak dawno można było usłyszeć o prezydencie pewnego miasta, który wyrzucił ze swojego terenu pena grupę narodowościową wypowiadając im

Społeczeństwo miast a poszukiwanie tożsamości

Często zastanawiamy się nad różnicami społeczeństwa miejskiego i wiejskiego. Zawsze osoby ze wsi, to te, które znają swój cel w

Czy urbaniści przestrzegają wytycznych zawartych w Karcie Przestrzeni Publicznej

Przyjęta na III Kongresie Urbanistyki Polskiej w 2009 roku Karta Przestrzeni Publicznej, ustala kierunki działania polskich urbanistów w trosce o

Gdzie poderwać dziewczynę?

Wielu mężczyzn, którzy nie potrafią znaleźć sobie dziewczyny często myślą, że to przez to, że z nimi jest coś nie

Stany emocjonalne

Sama umiejętność odczytywania komunikatów na temat stanów emocjonalnych innych osób pojawia się bardzo wcześnie. Dziecko zanim nauczy się rozumieć mowę,

Źródła trudności

Trudności w kontaktach z innymi wynikają nie z faktu pojawienia się takich czy innych uczuć, lecz z braku umiejętności wyrażania

Komunikacja emocjonalna

Do nieskutecznych metod komunikowania się należy również pośrednia komunikacja emocjonalna, czyli: pozorne zadawanie pytań, na które nie tylko nie oczekuje

Formy te związane są z wyrażaniem emocji w sposób „okrężny”, bez mówienia wprost o tym, co dzieje się we wnętrzu

Świat nie jest jedną przestrzenią społeczną

Podejmując próbę porozumiewania się z innym człowiekiem, należy pamiętać, że świat nie jest jedną przestrzenią społeczną, w ramach której wszystkie

Barwy komunikacji

Zmiany przestrzenne nadają barwy komunikacji, akcentują ją, a czasem są ważniejsze od słowa. Na przykład przesunięcie odległości między ludźmi, kiedy

Atrakcyjność postaw interpersonalnych uwarunkowana jest poprzez : przestrzeń intymną, pogwałcenie indywidualnego terytorium poprzez dźwięki, zapachy, przedmioty, dystans fizyczny, który regulowany

Etapy Morrisa

Etapy Morrisa: Oko – oko: nawiązanie kontaktu wzrokowego. Głos – głos: Rozmowa, nawiązanie kontaktu słuchowego. Ręka – ręka: nawiązanie kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)